INTRODUCCIÓ


Excma. Sra. Carmen Cerver a-Thyssen,Baronessa Thyssen-Bornemisza

BaronesaEntre els meus més preuats records, des de la meva primerenca infantesa, sempre ha prevalgut en mi la inquietud per l’art en qualsevol de les seves manifestacions; la pintura, l’escultura, l’arquitectura, la restauració. Preval també, sobretot, la meva permanent gratitud envers els meus pares per inculcar-me l’amor per la pintura i per acompanyar-me en la interessant aventura que suposa per a un infant, si se’l sap motivar adequadament, visitar un museu, ja que moltes de les vivències de la nostra infantesa deixen una empremta indeleble que ens acompanya al llarg de la nostra vida contribuint a formar la nostra maduresa com a persones.

Considero una responsabilitat envers les futures generacions, la conservació de qualsevol patrimoni històric o artístic, ja que el seu coneixement i la sensibilitat i l’emoció que poden arribar a despertar en una persona, és el millor llegat que els hi podem oferir.

És per això que no puc deixar d’esmentar com l’Acadèmic i Professor Dr. José Daniel Barquero Cabrero, amb el suport institucional de l’Ajuntament de Moià i del seu Il·lustríssim Alcalde i Diputat del Parlament de Catalunya Sr. Dionís Guiteras i Rubio, ha aconseguit recuperar per a la Vila un edifici tant emblemàtic com és la casa protagonista d’aquest llibre, que va ser la primera Casa de la Vila, Gran Casino, fàbrica tèxtil i farmàcia, entre altres usos que es narren amb tota mena de detalls en aquest interessant llibre. Sens dubte, aquestes importants vivències passaran a formar part també de l’anecdotari popular i del patrimoni històric de Moià.

Fa mes de 25 anys que vaig tenir l’oportunitat de conèixer al Dr. José Daniel Barquero Cabrero i sóc a traves d’aquesta amistad coneixedora de la seva profunda inquietud per l’art i la cultura i dels seus amplis coneixements, en especial del col·leccionisme d’antiguitats. Sens dubte, el poble de Catalunya i el de Moià particularment li restaran sempre agraïts per la recupe- 13 ració d’aquesta important part del patrimoni històric que a més a més allotjarà en el seu interior un peculiar rellotge amb el número de sèrie 485 fabricat a Moià i que es considera una revolució per a la seva època ja que el funcionament de les seves rodes és completament diferent al dels seus coetanis. Es per això que també recupera la vila una peça històrica de la indústria rellotgera desenvolupada a Moià durant els segles XVII i XIX, i que, després d’un llarg periple de viatges per tot el món, retorna de la col.lecció de Lord Tyler per reposar ben a la vora d’allà on va ser fabricat, i qui sap si a la mateixa casa, potser inclús fos el rellotge del primer Ajuntament de Moià.

 

Excma, Sra. Carmen Cervera-Thyssen,

Baronessa Thyssen-Bornemisza.